Sponsor worden? Klik hier

Blessure? Bel 079-3616246 of ga naar www.corpusactivum.nl

Slider

Basketbalvereniging Zoebas heeft de organisatie over verschillende commissies verdeeld. Deze commissies werken nauw samen om het basketbal voor de leden en de supporters aantrekkelijk te maken en te houden.

Het Bestuur

Het Bestuur houdt zicht op de dagelijkse gang van zaken en is verantwoordelijk voor het beleid binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit vijf leden die die ieder een aantal taken op zich hebben genomen en die afzonderlijk een commissie aansturen.

 • Voorzitter - Arthur van Hek
 • Secretaris - L. Beglinger
 • Penningmeester - J. Koks
 • Voorzitter TC - M. Baltus
 • Algemeen Bestuurslid - A. Boelhouwer

Arthur van Hek
voorzitter@zoebas.nl

 

Leon Beglinger
secretaris@zoebas.nl

 

Michael Baltus
voorzitter_tc@zoebas.nl

 

Aagje Boelhouwer
nieuws@zoebas.nl

 

De Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) richt zich op het technische vlak van het basketbal. Van zaalhuur tot het verzorgen van voldoende ballen, van teamindeling tot de verdeling van de wedstrijdkleding en van tafelcursus tot aan de scheidsrechtersindeling, het behoort allemaal tot het takenpakket van de TC.

 • Voorzitter TC - M. Baltus
 • TC-lid - Bob van Gein
 • TC-lid - D. Lut
 • TC-lid - N. Bosdijk
 

Michael Baltus
voorzitter_tc@zoebas.nl

 

Bob van Gein
Administratie
voorzitter_tc@zoebas.nl

 

Daniëlle Lut
Zalen & Wedstrijden
voorzitter_tc@zoebas.nl

 

Nicole Bosdijk
Arbitrage & Materiaal
voorzitter_tc@zoebas.nl

 

Marketing

Public Relations (PR) is erg belangrijk. Op welke wijze informeren wij onze leden? Hoe wordt de vereniging gepromoot?Wat kan er gedaan worden om meer leden aan Zoebas te verbinden? Met deze vragen is de PR-commissie aan het werk gezet. Ook het onderhouden van de website ligt in handen van deze commissie.

 • Voorzitter PR - A. Boelhouwer
 

Aagje Boelhower
nieuws@zoebas.nl

Zoebar

De bar-commissie houdt de Zoebar draaiende. Dankbaar zijn wij dat wij een eigen voorziening hebben om consumpties te kunnen nuttigen, echter is het niet vanzelfsprekend dat deze geopend is. Wekelijks zetten vrijwilligers zich in om bestellingen te doen. In de weekeinden is de bar geopend om u te voorzien van een hapje en een drankje.

 • Coördinator Zoebar - A. Bouwhuis
 • Vrijwilligers
 

Annelies Bouwhuis
zoebar@zoebas.nl

Vrijwilligers zijn altijd welkom om te helpen met de bar. Interesse? Stuur een mail naar zoebar@zoebas.nl

 

Administratie

Inschrijven, wijzigingen bijhouden, opzeggingen verwerken en contact onderhouden met de bond vindt allemaal plaats bij onze administratie.

 • Ledenadministratie - J. Koks
 • Wachtlijstadministratie - I. Boxhoorn
 • Wedstrijdsecretaris - Y. van Dijk
 • Scheidsrechter Coördinatie NBB - Y.van Dijk
 • Juryindeling - Y. van Dijk
 • Sponsoring - Vacature
 • Webmaster - C. Scholten

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft als functie het bereikbaar zijn voor leden  die zich door bepaalde personen of omstandigheden bedreigt voelen in hun persoonlijke levenssfeer. De vertrouwenspersoon heeft de taak om meldingen te inventariseren, de melder van advies te dienen en waar nodig bij te staan.

 • Vertrouwenspersoon - P. Boelhouwer
Peter Boelhouwer
079-3420013

sponsors